پایگاه اطلاع رسانی باغملک

کد خبر : 11624

یادداشت/

باغملک نیوز : چه خوب شد با تمام تلخي و درد مرارتي كه كودكان و زنان غزه تحمل مي كنند اسرائيل به غزه حمله كرد تا مردم دنيا ايمان بياورند پنجمين ارتش دنيا يعني اسرائيل تا به دندان مسلح، زورش به يك شهر كوچک اما پر افتخار به نام غزه نمي رسد چه برسد از نيل تا فرات.

به گزارش باغملک نیوز، چه خوب شد! كه همگان مجبور خواهند شد اين گنبد آهني و طرح امنيتي اين مرد ياوگوه را به سخره بگيرند چراکه او چند سال پيش بعد از مشت آهني (يورش زميني به غزه) گفته بود ما تمام زير ساخت هاي حماس را نابود كرديم و با اصلاح سيستم گنبد آهني ديگر هيچ موشكي به اسرائيل نخواهد رسيد اما امروزه مي بينيم حماس توانسته نه تنها شهرهاي مرزي كه دورترين شهرهاي اسرائيل را با موشک هاي دست ساز خود شخم بزند، راستي چقدر حقير است و كوچک اين گنبد بي سقف آهكي.

.

ليبر من مرد افراطي صهيونيست ها و وزير خارجه آنها روزي گفته بود فلسطينيان بايد هميشه از ما بترسند چرا كه در ازاي هر كشته ي اسرائيلي 100 فلسطيني را مي كشيم اما خدا را شكر كه اسرائيل به غزه حمله كرد تا همگان ببينند چه كسي یاوه مي گويد و ترسو كيست كه با به صدا در آمدن يک آژير مثل موش به زير زمين مي خزد.

.

JER11_ISRAEL-LIEBERMAN-_1214_11

.

كاش آقاي ليبرمن كه بحق اكنون بايد little man ش (مرد کوچک) ناميد يک بار ديگر تصاوير پخش شده را در رسانه هاي دنيا تماشا مي كرد و مي ديد كه بعد از هر آژير چطور شهروندانشان ديوانه وار به طرف پناهگاه ها هجوم مي بردند، آنچه افتضاح بود و مايه ي آبروريزي .

.

كسي نيست بگويد مردک با اين مردم كه طاقت حتی يک موشک را ندارند مي خواهيد خانه مردم را اشغال كنيد و از نيل تا فرات حكومت بگسترانيد؟

.

آنها حتی جرأت اين را ندارند كه كشته هاي خود را هم اعلام كنند چرا كه ممكن است ديگر كسي از ترس در سرزمين هاي اشغالي نماند در حالي كه فلسطينيان مظلوم و بي دفاع زير غرش ناجوانمردانه هواپيماهاي تا به دندان مسلح خم به ابرو نمي آورند و اين در حالي است كه براي مردم غزه پناهگاه واژه اي غريب و نامأنوس است.

.

چه خوب شد اين درگيري پيش آمد تا همگان بدانند كه آنچه نتانیاهو در مورد حمله زميني به غزه مي گوييد چيزي بيشتر از رجز خواني و ژاژ خواييدن نيست، لازم نيست شما تحليل گر سياسي باشيد تا بدانيد كه اسرائيل هرگز جرأت حمله زميني به غزه را ندارد فقط كافي است بدانيد مشت آهني اسرائيل چند سال پيش چطور در دهان خود اسرائيل خورد شده است اما آنچه ارزش باز خواني دارد گنبد آهني اسراييل است كه از اين پس نامش هم براي صهيونيست ها طعنه آميز، تلخ و تحقير آميز خواهد بود.

.

گنبد آهني امروز درست مثل بنيامين نتانیاهو گيج و آشفته است گنبدي كه با وجود صرف هزينه هاي ميليارديش قرار بود در اسرائيل نه از آژير خبري باشد و نه از پناهگاه هاي زير زميني. آقاي بيامين نتانياهو قول داده بود، اما اين سيستم نه تنها امنيت نياورد كه حماس توانست با موشک هاي دست سازش دورترين شهرهاي اسرائيل را آماج حملات خود قرار دهد، بدتر از همه اينکه حتی توانست چندين موشک به نيروگاه اتمي ديمونا هم شليک كند.

.

حماس با طراحي موشک هاي خوشه اي گنبد آهني را گيج و گيج تر كرد و عملاً كارايي اين سيستم پر هزينه را ناكار آمد كرد. نتانياهو امروز به هذيان گويي مشغول است و آنچه مي گوید نه خودش مي فهمد و نه باور دارد چرا كه آنچه به مردم سرزمين هاي اشغالي گفته بود همه دروغ از آب در آمد.

.

472

.

شک نكنيد در پس اين نزاع، طوفاني سياسي در اسرائيل رخ خواهد داد كه نتان یاهو را در گرداب خود خواهد بلعيد و مردم اسرائيل بعد از اين جريان حتما وي را بيامين نتان هالو خواهند خواند، مكاره اي كه ديگر فريبش چاره ساز نخواهد بود.

.

چه خوب شد كه اسرائيل به غزه حمله كرد تا همگان بدانند برخي از كشورهاي عرب كه براي ضربه زدن به ايران اسلامی ساليان سال از هيچ كوششي دريغ نورزيدند و هيچگاه حق همسايه گري و برادري را نفهميدند امروز چطور حقيرند و خوار در مقابل این رژیم تحقير شده.

.

آنها آنقدر مردانگي و شرافت ندارند كه در مقابل قلع و قمع كودكان و قتل عام زنان بي دفاع فلسطيني حتی سخن به ميان آورند، مسلماني و عرب بودن به كنار بايد پرسيد انسانيت و شرافت شما را چه كسي ربوده، عجب بزدلان زبوني.

.

IMG12212489

.

چه خوب شد با تمام تلخي و درد مرارتي كه كودكان و زنان غزه تحمل مي كنند این رژیم جعلی به غزه حمله كرد تا مردم دنيا ايمان بياورند پنجمين ارتش دنيا يعني اسرائيل تا به دندان مسلح، زورش به يك شهر كوچک اما پر افتخار به نام غزه نمي رسد چه برسد از نيل تا فرات.

.

چه خوب شد كه اسرائيل به غزه حمله كرد تا دنيا بفهمد كه این رژیم آنقدر آسيب پذير است كه هيچ كست نمي تواند نجاتبخش آن باشد نه آمريكا، نه اروپا، نه موشک ها، نه گند هاي آهني و نه كشتار فلسطينيان، نه خشم و خشونت و خون ريزي و ديگر هيچ چيزي چاره ساز اسرائيل و نتانیاهو و ليبرمن هايش نخواهد بود.

.

چه خوب شد كه صهيونيست ها ديگر نمي توانند چهره كريه خود را زير نقاب انسانيت و مظلموميت و مظلوم نمايي پنهان كنند و چه خوب شد كه اسرائيل با حمله به غزه هم خودش و دنيا را قانع كرد كه يک راه بيشتر ندارد آنهم برگرداندن خانه به صاحبش، پذيرش قطعنامه هاي سازمان ملل، برگرداندن قدس به فلسطينيان و آزادي اسراي در بند فلسطين و…. و گردن نهادن به حقيقت و پذيرفتن حقوق مردم ستمديده و مظلوم فلسطين، مردمي كه از تاريخ تشكيل دولت نژادپرست اسرائيل در خود خواهي و خونخواري و ظلم و ستم صهيونيست ها سوختند اما هيچگاه تسليم جباران و ستمگران تاريخ نگشتند .

.

و اينک پيام براي نتان هالوها وlittle man ها بيشتر هويدا شد: روزگاري كه فلسطينيان انگل هاي ناخوانده اي چون شما را از اين خانه و كاشانه بيرون كنند، خيلي دور نخواهد بود.

.

.

یادداشت/ علیرضا رئیسی

, , , , , , , , , , , , , , , ,
لینک کوتاه مطلب :
  1. ناشناس

    باتشکر تز شما

  2. نورانی

    درود تحلیل زیبایی بود

معرفی شهرستان