پایگاه اطلاع رسانی باغملک

کد خبر : 61246

بهروز کمالوندی گفته است دیروز مرحله نهایی خروج قلب راکتور اراک را انجام دادیم و عصر امروز توسط بازرسان آژانس راستی آزمایی می شود این موضوع سوژه این بار ” زخم قلم ” است.

بهروز کمالوندی گفته است دیروز مرحله نهایی خروج قلب راکتور اراک را انجام دادیم و عصر امروز توسط بازرسان آژانس راستی آزمایی می شود این موضوع سوژه این بار ” زخم قلم” است.

چه افتخار بزرگی
امروز بازرسان آژانس
ما را راستی آزمایی می کنند!
تا به دنیا بگویند
ایرانی ها
روده ای راست
در شکم خود ندارند!
تا ثابت کنند
حرف های عجوزه پیر را!
راستی چرا نباید
این خدایگان نیرنگ و دغل
راستی آزمایی شوند؟
کسی چرای مرا جواب می دهد؟
یا دم از این چرا هم
تخریب دولت است و
اظهارات ضد برجامی؟
لحظاتی این چرا را می نویسم
که راکتور اراک
زیر گریه زده است!
چرا گریه نگند
وقتی قلبش را
هاپولی کرده اند!
راکتور اراک اگر آن زمان ها بود
برادران با تدبیر قاجار
دهانش را
گل می گرفتند
اما حالا
این برادران با تدبیرتر
شکمش را سفره کردند و
دهانش را
سیمان!
لینک کوتاه مطلب :

معرفی شهرستان