پایگاه اطلاع رسانی باغملک

کد خبر : 63526

در صحیفه امام خمینی در هزار و سی و سه نمونه می توان سخنان ایشان را در ضدیت با آمریکا خواند و فراگرفت و حتما یکی از اصول انقلابی که رهبر انقلاب با آدرس ” موارد تکرار شونده در بیانات امام ” معرفی کرده اند همین ضدیت با آمریکاست.

 وبلاگ اصلاح حسینی، 1. رهبر انقلاب در دیدار دبیر و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بیاناتی را فرمودند که بسیار قابل تامل و توجه است: «جهت گیری ها و گرایشهای انقلابی ، توهمات و کلیات محض نیستند بلکه کاملا روشن و مبتنی بر بیانات امام است…برخی برای جابجایی خطوط اصلی و روشن انقلاب تلاش می کنند…اصول انقلاب اسلامی ، موارد تکرار شونده در بیانات امام است. « از همان ابتدای انقلاب برخی تفکر انقلابی را قبول نداشتند و برخی هم با اینکه داخل نظام بودند اما اعتقادی به مبارزه با استکبار نداشتند ، باید مقابل این جریان ایستاد».

2. پس از تامل در این جملات، نا خود آگاه یاد برخی مواضع دولتمردان و حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی در مورد آمریکا افتادم… یاد آنکه حسن روحانی در نشست خبری اش در سفر به ایتالیا گفته “برقراری روابط غیرخصمانه با آمریکا امکانپذیر است اما کلید این کار در واشنگتن است نه در تهران، اگر این کلید در تهران بود من حتما از آن استفاده می کردم اما متاسفانه در واشنگتن است و آنها باید از این کلید استفاده کنند.” و یاد اینکه چندی پیش در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی سخن از بازگشایی سفارتخانه های ایران و آمریکا گفته بود و یاد قدم زدن و دست دادنهای گاه و بیگاه ظریف با کری به هر بهانه ای و همچنین یاد اینکه هاشمی رفسنجانی گفته بود امام موافق حذف مرگ بر آمریکا بود و به قول خودش معتقد است “اینکه با آمریکا نه حرف بزنیم و نه رابطه داشته باشیم، قابل تداوم نیست” و دهها مورد دیگر…

3. همه ما امام خمینی را به مبارزه با استکبار و در راس آن به مبارزه با آمریکا می شناسیم…برآن شدم تا با مروری بر صحیفه امام این خصوصیت و توصیه تکرار شونده بنیانگزار انقلاب را مرورکنم اما پس از مطالعه و احصا به نتیجه عجیبی رسیدم: در صحیفه امام خمینی در هزار و سی و سه نمونه می توان سخنان ایشان را در ضدیت با آمریکا خواند و فراگرفت و حتما یکی از اصول انقلابی که رهبر انقلاب با آدرس ” موارد تکرار شونده در بیانات امام ” معرفی کرده اند همین ضدیت با آمریکاست. در بین سخنان امام(ره) به فرمایشی بسیار زیبا برخوردم: ”  یک جریانی در کار است که آن جریان انسان را از این معنا می ترساند که بخواهد به طور خزنده ، این کشور را باز هل دهد به طرف آمریکا ، بخواهد از این راه پیش برود. و این یک مساله ایست که بقدری اهمیت دارد در نظر اسلام و باید آنقدر اهمیت داشته باشد در نظر شما فرماندهان و دیگران، که اگر احتمال این را بدهید باید در مقابلش بایستید نه اینکه اول یقین کنید به اینکه مساله اینطوری است. بعضی چیزها هست که اگر انسان احتمالش را بدهد ، یک احتمال صحیحی بدهد ، باید دنبال کند او را و به آن اعتراض کند. شما اگر احتمال بدهید، یک احتمال درستی که یک ماری الان توی این اتاق دارد می لولد پا می شوید می روید بیرون، احتراز از آن می کنید…”(صحیفه نور جلد پانزده صفحه سه)

4.با توجه به بند یک و دو و سه ، قضاوت با خود شما…

لینک کوتاه مطلب :

معرفی شهرستان