پایگاه اطلاع رسانی باغملک

کد خبر : 79152

تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی ۱۶ دی به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص دارد.

سربازان پرسپولیس در اردوگاه ژنرال/ آشتی کنان رحمتی و منصوریان

 

سربازان پرسپولیس در اردوگاه ژنرال/ آشتی کنان رحمتی و منصوریان

 

 

سربازان پرسپولیس در اردوگاه ژنرال/ آشتی کنان رحمتی و منصوریان

 

سربازان پرسپولیس در اردوگاه ژنرال/ آشتی کنان رحمتی و منصوریان

سربازان پرسپولیس در اردوگاه ژنرال/ آشتی کنان رحمتی و منصوریان

سربازان پرسپولیس در اردوگاه ژنرال/ آشتی کنان رحمتی و منصوریان

سربازان پرسپولیس در اردوگاه ژنرال/ آشتی کنان رحمتی و منصوریان

سربازان پرسپولیس در اردوگاه ژنرال/ آشتی کنان رحمتی و منصوریان

سربازان پرسپولیس در اردوگاه ژنرال/ آشتی کنان رحمتی و منصوریان

سربازان پرسپولیس در اردوگاه ژنرال/ آشتی کنان رحمتی و منصوریان

لینک کوتاه مطلب :

معرفی شهرستان