پایگاه اطلاع رسانی باغملک

کد خبر : 80399

علی آقایی شاعر ۱۷ ساله باغملکی شعری زیبا به زبان بختیاری به مناسبت دهه فجر سروده است که در زیر می خوانید:

بازبهمن اُوید چون ماه بهارون

بازهم یاد برگشتِ امام و یارون


***
اومد منِ صحنه سالِ ۴۱ یک روحانی

اوسُه بیدی همه ی کشور پرُش ظلمانی

***

اوسُه بیدَی تمام کشور پریشانی

اوکارَل شاه و قتل عام پنهانی

***

شاه از امامِ مون خیلی ایتَرسید

که ۱۴ سال فرستادِش وَه تَبعید

***

 ازتبعیدکه وَرگشت کشوراووید گلستون

 همیکه امام رسید شاهی نَبی در میوُن

***

تا امام رسید رَه سره گلزار

رَه سرمزار شُهدا وَه دیدن یار

***

بهمن ۵۷ تموم اَوید روز جدویی

ورگشت به وطن امام با وَفویی

***

دوازدَهم تمام اُویدی فُرقَت یار

دوازدهم وَه سَر رسیده ی روز دیدار

***

بعد چهارده سال تموم اُویدی درد تیمار

بعد چهارده سال وَه سر رسیده ی روز دیدار
 

***
ای چهارده سال تبعید آوه خوشی نکیم نوش

 ای چهارده سال یاد امامنه نکیم فراموش

***

ای چهارده سال تبعید نکیم وه خوشی خو

ازروزی که ره وه خوشی نکیم سرلواُو

***

ای اماموم ای عزیزم وَه قربون او عبات

ای وه قربون او حرف زیدن و حال و هوات

***

شکرایکنم وه خدا چون تُنه آفرید

سپاس ایکنم وت ازانقلابی که وردی پدید

***

پیام ایدم بیاره سیت باد صبا

ازاو روزی که اومدی کشوراُوید باصفا

***

جا نشینِ تو هسه ی سید علی

سرور ما هسه ی؛هسه ی ولی

***

ای وه قربون سرتا پاش برم

آخ وه قربون تمام اعضاش برم

***

بهسه ی وه جون انقلاب جونم

ار نبویه انقلاب سر گِل نمونم

***

ای دَهِه انگارکه هی جون وم ایده

ای دَهه انگارسروسامون وم ایده

***

دوباره بیست ودوم هم جمع اووییم

چو پروانگان طالبِ شمع اووییم

***

 

شاعر : علی آقایی – ۱۷ ساله _ محله ابراهیمی باغملک

, , , , ,
لینک کوتاه مطلب :

معرفی شهرستان