پایگاه اطلاع رسانی باغملک

کد خبر : 83144

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر صیدون ، قلعه تل و میداوود به شرح زیر می باشد:

به گزارش باغملک نیوز دراجرای ماده ۵۱قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر صیدون می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در روز جمعه مورخ۲۹/۲/۹۶برگزار می شود واسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر صیدون به شرح زیر می باشد:
 
*آگهی اسامی نامزد های انتخابات شوراهای اسلامی شهر صیدون

۱-آقای مصطفی اخواست
۲-آقای عباس آردان
۳-آقای اکبر آژند
۴-آقای محمد استوار مشهور به خان محمد
۵-آقای کریم آغیل
۶-آقای مهدی آفتاب دوست مشهور به فردین
۷-آقای تاج محمد افراخته
۸-آقای احمد اکبری ثابتی
۹-آقای امیرمحمد ایوبی
۱۰-آقای عبدالرضا بااوش
۱۱-آقای جمشید پور حیدری
۱۲-آقای اکبر پیش بین
۱۳-آقای مختار جعفری پور
۱۴-آقای محمد راوند
۱۵-آقای نعمت اله رایک
۱۶-آقای فرامرز رستمی
۱۷-آقای اصلان رضائی فاخر
۱۸-آقای عبدعلی رضانژادیان مشهور به رضا نژاد
۱۹-راه خدا سعادت طلب
۲۰-آقای حسن صدقی نژاد
۲۱-آقای نوربخش طاهری کیا
۲۲-آقای محمد عبدالهیان مشهور به تاج محمد
۲۳-آقای صادق عرفانی زاده مشهور به مهمد
۲۴-آقای اسحق محمدی مفرد مشهور به قلی
۲۵-آقای فتحعلی نژاد کریمی مشهور به کریمی
۲۶-آقای حسن نعمتی
۲۷-آقای قدرت نیکونژاد
۲۸-آقای اکبر والانسب

 
 

 

آگهی اسامی نامزد های انتخابات شوراهای اسلامی شهر قلعه تل

دراجرای ماده ۵۱قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر قلعه تل می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در روز جمعه مورخ۲۹/۲/۹۶برگزار می شود واسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر قلعه تل به شرح زیر می باشد:

۱-آقای مجاهد احمد زاده
۲-آقای حبیب اله امان اله زاده
۳-آقای منوچهر تاج زاده مشهور به جعفری
۴-محسن چهارلنگی
۵-آقای سجاد حاجتی مشهور به خاجئی
۶-آقای سید مرتضی حیاتی
۷-آقای محسن درخشان زاده مشهور به چراغ
۸-خانم خدیجه صیدی زاده
۹-آقای رحمان صیدی زاده
۱۰-امید غفاری
۱۱-آقای الله کرم فرهادوند
۱۲-آقای پیمان فرهادی
۱۳-آقای داریوش فرهادی
۱۴-آقای یاسر فرهادی
۱۵-آقای مظفر فرهادی پور
۱۶-آقای کیوان کرد حبیبی
۱۷-آقای کیومرث کردی مشهور به کیانی
۱۸-آقای رشید کردی نژاد
۱۹-آقای قلی مهدی ساسان
۲۰-سید روح اله موسوی
۲۱-علیمراد نظری قلعه تل مشهور به عالی (عالیمراد)
۲۲-آقای فاضل نیک مقام مشهور به سواری
۲۳-آقای نعمت اله ولی زاده

 
 

 

آگهی اسامی نامزد های انتخابات شوراهای اسلامی شهر میداود

دراجرای ماده ۵۱قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر میداود می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در روز جمعه مورخ۲۹/۲/۹۶برگزار می شود واسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر میداود به شرح زیر می باشد:

۱-اسماعیل آتش بار
۲-آقای امراله بهمئی
۳-آقای مصطفی بهمئی
۴-آقای شهرام بهمئی
۵-آقای بیدلی مشهور به موسوی (بیگدلی)
۶-خانم صغری پاتیش
۷-آقای مهدی جعفری
۸-آقای برزو جعفری نژاد مشهور به فریبرز
۹-آقای امین خارا
۱۰-آقای اسمعیل داودی
۱۱-آقای حامد داودی
۱۲-آقای حمداله داودی
۱۳-آقای محمد داودی
۱۴-آقای محمدیار داودی مشهور به حاجی
۱۵-خانم معصومه داودی
۱۶-آقای فتح الله دژند مشهور به حزب الله طاهری
۱۷-آقای کریم راوک
۱۸-آقای نوراله رسائی
۱۹-آقای محمد شریف پور
۲۰-آقای موسی طاهری نیا
۲۱-آقای نعمت اله عسکری کیا
۲۲-آقای علی قاسمی
۲۳-آقای رضا قاسمیان مشهور به آقا رضا
۲۴-آقای حسن قاسمی مهرزادی
۲۵-آقای حفیظ اله قیصری مشهور به روح اله
۲۶-آقای فخرالدین مزارع زاده
۲۷آقای خداد ممبنی مشهور به حسین
۲۸آقای سید عبداله موسوی
۲۹-آقای نعمت الله نوری

لینک کوتاه مطلب :
  1. محمد ممبینی تیغن

    خوبه میداوود رکورداره:))))

  2. شیخی رامهرمز

    این اسامی ، اسامی نهایی امروز یکشنبه هست واقعا” !!؟؟

معرفی شهرستان