پایگاه اطلاع رسانی باغملک

کد خبر : 83141

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر باغ ملک به شرح زیر می باشد:

به گزارش باغملک نیوز دراجرای ماده ۵۱قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر باغ ملک می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا در روز جمعه مورخ۲۹/۲/۹۶برگزار می شود واسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر باغ ملک به شرح زیر می باشد:


۱-آقای موسی آروین
۲-آقای خداکرم افکار
۳-آقای مرتضی آل صفری
۴-آقای اسحق پندش
۵-آقای محمد پیکار زاده
۶-آقای ساسان حمزه پور
۷-آقای ابراهیم خشنود
۸-آقای مرتضی خشنود
۹-حسین داودی نیک
۱۰-آقای موسی رخ گره
۱۱-آقای امیر رضائی
۱۲-آقای نصرت اله رمضانی پورمقدم
۱۳-آقای ظهراب زاهدی فرد
۱۴-آقای اسفندیار زاهدی نژاد
۱۵-آقای اردشیر زنگنه
۱۶-آقای امراله زنگنه
۱۷-آقای جمشید زنگنه
۱۸-آقای شاپور زنگنه
۱۹-آقای عابدین زنگنه
۲۰-آقای کمال زنگنه
۲۱-آقای ابراهیم سپاس زاده
۲۲-آقای محمد سروستان
۲۳-آقای یحیی سلمانوند محمد ولی
۲۴-آقای محمد سلمانوندی
۲۵-آقای علی سلمانوند زاده
۲۶-آقای غلامرضا شجاعی نیا
۲۷-آقای مجتبی شیری مشهور به میلاسی
۲۸-خانم سمیرا ضرابی
۲۹-آقای رشید عسکری کرد مشهور به راشد
۳۰-خانم ماهتاب علی زاده
۳۱-آقای حجت الله غروی
۳۲-آقای مهران فتحی مقدم مشهور به مهران فتحی
۳۳-آقای زاهد قنبری
۳۴-آقای محمد رضا قیصریان
۳۵-آقای رضا کریمیان
۳۶-آقای سیاوش کریمیان
۳۷-آقای رسول کریمی نژاد مشهور به شاپور
۳۸-آقای اقبال مرادی مشهور به نریمیسا
۳۹-آقای سیاوش مرادی مشهور به تامرادی
۴۰-آقای زاهد مرادی زر
۴۱-آقای اسماعیل ملک زنگنه
۴۲-آقای پژمان ملک صیدالی
۴۳-آقای رمضان ممبینی
۴۴-آقای نبی اله موسوی زاده مشهور به ربیع
۴۵-آقای محمد میرهادی
۴۶-آقای عبدالحسن نجفی
۴۷-خانم پروین نظری
۴۸-آقای حسین نوربخش
۴۹-آقای غلامرضا نوروزی نسب

:توجه:
۱-نظر به اینکه تعداد اعضای شورای اسلامی این شهر ۵نفر است،رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی حداکثر ۵نفر را می توانند دربرگ رای بنویسند


۲-هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری باغ ملک دراجرای ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای ،آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد


۳-شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی،مشخصات شاکیان شامل نام ونام خانوادگی ،نام پدر ،نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
 

لینک کوتاه مطلب :
معرفی شهرستان