به گفته علم، امبر هرد یکی از کامل ترین چهره های جهان را دارد

نسبت طلایی چیست؟ این یک قانون هندسی هماهنگی است که با یک عدد، “عدد طلایی” با مقدار 1.6180339887 تعریف می شود. او «نسبت الهی» یا حتی «نسبت طلایی» را تعریف می کند.

استفاده از نسبت طلایی امکان ترسیم کارتوگرافی از چهره انسان را فراهم کرده است. هر چه تناسبات صورت به نسبت طلایی 1.618 نزدیکتر باشد، کاملتر است که باعث می شود انسان برای چشمی که به آنها نگاه می کند، خوشایند و خوشایند باشد.

دکتر جولیان دی سیلوا، جراح زیبایی بریتانیایی، گفت که صورت امبر هرد با دقیقاً 91.85 درصد، نزدیکترین چهره به کمال است. به سختی می توانید با استفاده از فناوری نقشه برداری دیجیتال چهره بهتر عمل کنید.

امبر هرد به اصول کمال جسمانی نزدیک ترین است.او در پستی اینستاگرامی گفت.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.