معیار شوک PTB در تنها شهرداری که در آن قدرت دارد: مالیات بر شرکت های بزرگ از شورای دولتی چراغ سبز دریافت می کند.


“تغییر مالیات منصفانه” ائتلاف PTB-Vouruit باعث می شود شرکت های بزرگ مشارکت بیشتری داشته باشند… که باعث عصبانیت طرف کارفرمایان می شود.

ما اغلب فراموش می کنیم. اما PTB در یک و تنها یک شهرداری در بلژیک در قدرت است: Zelzate، یک شهر طبقه کارگر با 12000 نفر در شمال گنت. حزب کمونیست در آنجا ائتلافی با Vooruit تشکیل می دهد و اغلب از این مورد استفاده می کند تا مطمئن شود که بله، آنها می خواهند به قدرت برسند.

و در این نهاد است که حزب چپ رادیکال می‌خواهد آزمایش‌های خود را انجام دهد، با اقدامی که باعث شده جوهر زیادی در فلاندر جاری شود: مالیات بر شرکت‌های بزرگ. اولین بار در بلژیک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.