این مهاجم 34 ساله روز شنبه و به مناسبت سی و هشتمین و آخرین روز لیگ 1، برای آخرین بار به عنوان یک پاریسی مقابل متز بازی خواهد کرد.