سردار ایاز صادق، سرپرست اتاق، این طرح را با 174 نماینده از 342 نماینده “تصویب” اعلام کرد. عمران خان اولین نخست وزیر پاکستان است که با رأی عدم اعتماد مواجه می شود.