پایگاه اطلاع رسانی باغملک نیوز

اشکی که باغملک در سوگ طبیعت می ریزد/ هجوم گردشگران غیرحرفه ای و لزوم نظارت بیشتر مسئولین ذیربط
گزارش ویژه باغملک نیوز؛

اشکی که باغملک در سوگ طبیعت می ریزد/ هجوم گردشگران غیرحرفه ای و لزوم نظارت بیشتر مسئولین ذیربط

باغملک در برخورد نامناسب با طبیعت اطرافش و تخریب محیط زیست پیرامونش بیش از پیش اشک می ‌ریزد، اشکی که از سر نگرانی و به واسطه خطر نابودی زیبایی های خودش است.