خبرگزاری باغملک نیوز

یادداشت: جناب استاندار؛ اجازه بفرمایید ناله کنیم!

یادداشت: جناب استاندار؛ اجازه بفرمایید ناله کنیم!

کاش وقتى خانم ابتکار به اهواز آمد.آقاى استاندار سینه سپر نمى کردند و همه کم کاری،ندانم کاری و بی تفاوتی مسئولان مرکزنشین را به گردن نمى گرفت!!

دم خروس اختلاف لیبرال ها بیرون زد/ از همدان تا کرمانشاه؛ انشقاق دامنه دار اصلاح طلبان به استان ها هم سرایت کرد

دم خروس اختلاف لیبرال ها بیرون زد/ از همدان تا کرمانشاه؛ انشقاق دامنه دار اصلاح طلبان به استان ها هم سرایت کرد

کمتر از یکسال دیگر تا زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی وقت باقی مانده و گروه ها و جریانات مختلفی در تلاش هستند تا بتوانند کرسی های مختلف مجلس دهم را در اختیار گیرند. در این بین اما اصلاح طلبان یکی از فعال ترین جریاناتی هستند که تلاش دارند تا بار دیگر بتوانند در صحنه سیاسی کشور خودی نشان داده و کسب قدرت کنند.

امروز قالیچه زیر پای آمریکا در یمن کشیده شد/ شکست حقیقی از آن مخالفین اسلام است
خطیب جمعه باغملک :

امروز قالیچه زیر پای آمریکا در یمن کشیده شد/ شکست حقیقی از آن مخالفین اسلام است

هاشمی نژاد با بیان اینکه آتشی که امریکا در طبس گرفت مقدمه کارشان بود افزود: امروز قالیچه زیر پای آمریکا در یمن کشیده شد.