پایگاه اطلاع رسانی باغملک

بلوط باغملک دیگر جان ندارد/ جولان بیماری زوال در بلوط های بی پناه زاگرس
 باغملک نیوز گزارش می دهد؛

بلوط باغملک دیگر جان ندارد/ جولان بیماری زوال در بلوط های بی پناه زاگرس

“بلوط باغملک دیگر جان ندارد” این جمله را حال و روز درختان بلوط در این سرزمین فریاد می‌ زند. درختان مقاومی که اکنون از مقاومت آنها چیزی باقی نمانده.

معرفی شهرستان