پایگاه اطلاع رسانی باغملک

دفاع انقلابی ازهم‌پیمانان منطقه‌ای/طراحی متناسب برای جلوگیری ازنفوذ احتمالی دشمن/اصل تناظر در برجام به طور کامل رعایت نشده
در گزارش نهایی کمیسیون ویژه برجام مجلس تاکید شد

دفاع انقلابی ازهم‌پیمانان منطقه‌ای/طراحی متناسب برای جلوگیری ازنفوذ احتمالی دشمن/اصل تناظر در برجام به طور کامل رعایت نشده

متن کامل گزارش نهایی کمیسیون ویژه برجام را منتشر شد.

معرفی شهرستان